<<Poprzednie  
<<Poprzednie  
zdjęcie nr 19
Fotografował: Zajazd u Burowej,